باربد نیوز


به روز ترین اخبار روز دنیا

متن آهنگ گروه آکورد من از خدامه ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﺎدﺗﻢ ﻳﻬﻮ زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻰ اﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺧﻮد ﻋﺸﻘﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﻣﻨﻰ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻰ ﻧﮕﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﻮ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭼﺠﻮری ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻦ از ﺧﺪاﻣﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻧﮕﻰ ﺑﻬﻢ ﺧﺪاﻓﻆ دﻟﺸﻮ ﻧﺪارم دﻟﻢ ازت ﺟﺪا ﺷﻪ ﺑﺬار ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ واﺳﻪ دﻳﺪﻧﻢ ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﻴﺎی ﺣﺮﻓﻢ زﻳﺎده وﻗﺖ ﻛﻢ ﻣﻴﺎد ﺗﻮرو ﺑﺪﺟﻮری ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﺖ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﻓﻢ ﺑﻴﺎد ﻣﻴﮕﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻴﮕﻢ واﺳﻪ ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ دل ﻣﻦ وﺻﻠﻰ ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارم ﺑﺸﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻦ از ﺧﺪاﻣﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻧﮕﻰ ﺑﻬﻢ ﺧﺪاﻓﻆ دﻟﺸﻮ ﻧﺪارم دﻟﻢ ازت ﺟﺪا ﺷﻪ ﺑﺬار ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ آهنگ جدید گروه آکورد به نام من از خدامه»
متن آهنگ به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد محمدرضا شجریان به گرد دل همـی گردی چه خواهـی کرد میدانـــم به گرد دل همی گــردی چه خواهی کرد میدانم چه خواهی کرد دل را؟؟ خون رُخ را زرد میدانم یکی بازی برآوردی که رُخت دل هَمــی بُــردی یکی بازی برآوردی که رُخت دل همی بُردی چه خواهـی بعد از این بازی؟؟ دِگـــر آورد میدانــم به حق اشک گرم من به حق آه سرد من به حق اشک گرم من به حق آه سرد من که گرمـــم پرس چون بینـی که گرم از سرد میدانـم مَرا دل سوزد و سینه تو را دامن در این فرق است مَـــرا دل سوزد و سینه تو را دامن در این فرق است که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد میدانم به دل گویم که چون مردان صــبوری کن صــبوری کن به دل گویم که چون مردان صبوری کن صبوری کن دلـم گوید نه مردم نِی زن گَر از غــم زِ زن تا مرد میدانــم زِ زن تا مرد میدانــم دِلا چون گرد برخیزی زِ هـر بادی دلا چون گـرد برخیزی زِ هـر بادی نمیگفتی که از مردی برآوردن زِ دریا گرد میدانــم برآوردن زِ دریا گرد میدانــم برآوردن ز
متن آهنگ رفت آرمین زارعی راه میرم تو خیابونا نگام به آسمون فکر اینم که چی کم گذاشتم آخه مگه واسه اون رفت و به همه گفتش خیلی راحت از رازمون آخرشم نفهمیدم چرا یهو عوض شد فاز اون رفت و تنهام گذاشت درد رو دردام گذاشت خوب میدونست نقطه ضعفم چی بود دست رو نقطه ضعفام گذاشت بهش گفتم نرو بمون کنارم مرهم دردام شو باز ولی رفت و پشتشم نگاه نکرد خدا میدونه که الان کجاست رفت رفت رفت منو دوستم نداشت رفت رفت رفت تعصب رو من نداشت از دست رفت با اینکه میرفت جونم براش رفت رفت رفت حتی یه یادگاریم تو خونه ام نذاشت از چی بگم که ازت دلخورم این روزا پر از دلهره ام با اینکه بعد تو آدمای مختلفی از حرف میکردن هی پرم ولی باز من مث تو نمیشم توی این سینم حرف … پره بی شک موی سفید رو سرم پره ریشم بلند تو باعث شدی این مدلی شم باشه منم دیگه مث خودت میشم منم مث آدمای دورت میشم منم دیگه قیدتو زدم و واسه ی موندنت دو دل میشم ولی نه مثل تو نمیشم میرم از زندگیت مث یه نقطه میشم یادم نمیره حال خرابی و گریه ها و بغضای دیر
متن آهنگ یوسف زمانی چشم نظر ﻫﺮﭼﻴﻢ ﺑﺪ ﻛﻨﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻫﺎم ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ اﻳﻦ ﻏﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻴﺎن ﺗﻮ ﺑﺮام ﺷﺪی ﻳﻪ ﺣﺲ ﻣﺎوراﻳﻰ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﻳﻪ ﭘﺎﻟﺲ ﻣﻨﻔﻰ ﻧﻪ ﻧﺪاری اﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﻈﺮو ﺑﻨﺪاز دور ﮔﺮدﻧﺖ ﻧﻤﻴﺬارم ﮔﻞ ﮔﻠﺪوﻧﻤﻮ ﺑﭽﻴﻨﻨﺶ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻧﻮر ﻣﻴﺸﻢ آب ﻣﻴﺸﻢ واﺳﻪ ﮔﻠﻢ ﻳﻪ دوﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازت ﻧﺪارم ﮔﻞ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﻘﻄ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﻪ دوﺳﺘﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ وﻟﻰ ﺷﺪی ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺪی ﺑﺎﻟﻮ ﭘﺮم ﻧﻤﻴﺪوﻧﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﻦ ﺑﻮدی httpsmusicdelirsingletracks310117
متن آهنگ هوروش بند هیچی مثل بودن تو حالمو خوب نمیکنه هیچی مثل بودن تو حالمو خوب نمیکنه بدون تو امسال و عید واسم یه حس بیخودهMusicdel موزیکدل نه هفت سین سفرمونو بدون تو دوست دارمش بی معنیه سال جدید اگه تورو نبینمت بیا نه حرف تو نه حرف من اگه میشه بهم لااقل یه زنگ بزن نذار سال جدید بی تو بشه جهنمم دلم تنگه بیا بگیرمت تو بغلم httpsmusicdelirsingletracks219244
آخرین جستجو ها